LT
EN

Icat rimtai žiūri į taršos klausimus, todėl gaminius gaminame ir išbandome siekdami mažiausio įmanomo poveikio aplinkai.
Mūsų kaitinamosios žvakės suprojektuotos taip, kad kaitintų kuo įmanoma našiau, palaikydamos aukštą temperatūrą, optimizuodamos degimo procesą, mažindamos dūmų ir kitų išmetamųjų teršalų kiekį.
Tokia yra atsakingoji žalioji Icat pusė.